2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Başarı Notu İçin Tıklayınız.

Yürürlükte olan “İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 10/08/2017 tarih 30150 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmış olup, “İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim- Öğretiminde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönerge” yürürlüğe girmiştir. Buna göre Zorunlu Hazırlık öngören Bölümlerde başarı notu 70 olup, İsteğe bağlı hazırlık sınıfı ve Türkçe hazırlık sınıfı başarı notu 60’tır.

İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretiminde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönerge için Tıklayınız.

 

 

14/08/2017
3229 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00