Tarihçe

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

2015 YILI İKİNCİ 6 AYLIK DÖNEM BRİFİNG RAPORU

 

  1. GİRİŞ

 

Bölümümüzün amacı, Üniversitemizin Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerine, akademik çalışma alanlarında gereksinim duyacakları yabancı dili kültürel öğelerle birleştirerek ve en çağ­daş yabancı dil öğretim yöntemlerini kullanarak öğretmek; öğrencilerin gelecekte bu dilleri eğitim ve iş alanlarında rahatça kullanır hâle gelmelerini sağlamaktır.

Yabancı dil öğretimi alanında dünyadaki gelişmeleri izleyip en çağdaş yöntemlerle bu dilleri ve kültürleri öğretmek; üniversite öğrencilerinin lisans programlarına hazırlanmasında ve yabancı dil öğretiminde ilk akla gelen bölüm olmak. İletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucu bilginin sınırlarının kalktığı bir dünyada yaşadığımızı unutmadan ve İstanbul Üniversitesi’nin yüzyıllara dayanan eğitim kalitesinden ödün vermeden nitelikleri ile öne çıkan bir kurum olmaktadır.

 

  1. KURUM VE KURULUŞUN TARİHÇESİ

 

Yabancı Diller Bölümü, İstanbul Üniversitesi’nin en eski birimlerinden biridir. “Yabancı Diller Okulu” adıyla 1933 yılında Edebiyat Fakültesi çatısı altında kurulan Bölüm, 1961 yılından itibaren Rektörlüğe bağlı bir birim olarak çalışmış ve 1983 yılında “Yabancı Diller Bölümü” adını almıştır. 1975 yılından bu yana Süleymaniye’de kendi binasında İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli fakülte, yüksekokul ve enstitülerinde öğrenim gören öğrencilere yabancı dil eğitimi veren Bölüm Almanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere dört birimden oluşmaktadır.

 

  • HİZMETİN KONUSU

 

Yabancı dil öğretimi alanında dünyadaki gelişmeleri izleyip en çağdaş yöntemlerle bu dilleri ve kültürleri öğretmek; üniversite öğrencilerini lisans/lisansüstü programlarına hazırlamak.

Bölümümüzün yetki, görev ve sorumlulukları 23.08.2007 tarihli 26622 sayılı ve değişik 09.08.2012 tarihli 28379 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Yönetmeliğine göre belirlenmiştir.

 

  1. ÖRGÜT YAPISI

 

  1. Bölümün akademik kadrosunda Bölüm Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı, Almanca, Fransızca, İngilizce, Türkçe Birim Koordinatörleri, her birimin Sınav Komisyonu üyeleri ile birlikte yabancı uyruklu öğretim elemanları dâhil olmak üzere 7 Almanca, 6 Fransızca, 78 İngilizce, 4 Türkçe okutmanı; idarî kadrosunda Bölüm Sekreteri, 1 evrak kayıt, 5 öğrenci bürosu, 3 maaş, 1 ayniyat, 1 fotokopi/baskı, 1 evrak dağıtıcısı, 1 güvenlik ve 3 vardiyalı çalışan 4 özel güvenlik personeli vardır.
  2. Binamız 16000 m2 üzerine kurulmuş olup, 5 koridor, 2 salon, 40 dershane, 1 seminer dersliği, 2 bilgisayar laboratuvarı, 8 idari büro, 3 okutman odası, 1 öğrenci bürosu bulunmaktadır.

Bölümümüz Üniversitemizin tüm fakülte ve yüksekokulları ve diğer idarî birimleriyle dâhili telefon, faks, EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve internet aracılığı ile iletişim kurmaktadır. Bölümümüz bu konudaki ihtiyaçlarını Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği içerisinde çözmeye çalışmaktadır.

15/09/2012
3440 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00