Hazırlık

Hazırlık Sınıfları

İstanbul Üniversitesi’nin hazırlık sınıfı öngören birimlerinin yabancı dil eğitim-öğretimi Yabancı Diller Yüksekokulu’ nda yapılır.

Zorunlu Hazırlık Sınıfları

İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli programlarında yabancı dilde ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapacak öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu zorunlu hazırlık sınıflarında eğitim görür. Söz konusu birimlerde okumaya hak kazanan öğrenciler önce yabancı dil yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olanlar kendi bölümlerinde verilen derslere devam edebilir. Başarısız olanlarsa Yabancı Diller Yüksekokulu’ nda zorunlu hazırlık sınıflarına devam eder.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları

İstanbul Üniversitesi’nin isteğe bağlı hazırlık sınıfı programlarına kayıt yaptıran öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu’ nda bir yıl süreli hazırlık sınıflarında öğrenim görürler.

Yabancı Dil Olarak Türkçe

İstanbul Üniversitesi’nde ya da Türkiye’nin diğer üniversitelerinde okumaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu’ nda Türkçe derslerine devam edebilirler. Bu öğrenciler önce düzey belirleme sınavına alınırlar. Sınav sonuçlarına göre temel, orta ve ileri Türkçe sınıflarına yerleştirilirler. Bu derslerini tamamlayan öğrencilere Türkçe bilgilerini gösteren başarı belgesi ya da sertifika verilir.

Mazeret Sınavı İçin Rapor Teslimi

İÜ Öğrenci Hastalık Raporları Yönergesi Madde 7-(2) gereğince ara sınavlara giremeyen öğrenciler için hastalık raporlarının, mazeret sınavlarının başlangıç tarihinden beş iş günü öncesine kadar Yüksekokulumuz öğrenci bürosuna girilemeyen sınavları belirten bir dilekçe ile teslim edilmesi gerekmektedir.

16/09/2012
62100 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00