E-Öğren (Moodle-İST)

Üniversitemizin hazırlık öngörmeyen bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerimizin almakla yükümlü oldukları dersler arasında yer alan ve Bölümümüz ve AUZEF(İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) işbirliğiyle yürütülen Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir.

Öğrencilerimiz eogren.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenci otomasyon sisteminde kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleriyle interaktif eğitim içeriğine erişim sağlayabilirler. Dersler Bölümümüz okutmanları tarafından, ilan edilen gün ve saatte canlı ders yoluyla yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz ders saati, sınav yeri ve tarihlerini fakülte ve yüksekokullarından öğrenebilirler.

Ders Muafiyeti: Yabancı Dil Derslerinden muafiyet hakkı yalnızca üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere* tanınmaktadır.

Muaf olmak için;

1. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarına girerek 100 üzerinden 50 puan almak,

2. Ulusal/uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarını ya da daha önce öğrenim gördükleri bir yükseköğretim kurumundan aldıkları, bu derslerden başarılı olduklarını gösteren transkripti (not dökümü) bir dilekçe ekinde Bölümümüz Öğrenci Bürosuna vermek yeterlidir.

Bu derslerden başarısız olarak ders tekrarı yapan öğrencilerimizin tekrar muafiyet sınavına girme hakları bulunmamaktadır.

* Yabancı uyruklu öğrenciler bu derslerden muaftır.

11/10/2012
47861 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00