E- Öğren

E-Öğren (Sanal Sınıf-Adobe Connect)

Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II Dersleri

Üniversitemizin hazırlık öngörmeyen bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerimizin almakla yükümlü oldukları dersler arasında yer alan ve Yüksekokulumuz ve AUZEF (İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) işbirliğiyle yürütülen Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Yabancı Dil I dersi güz döneminde verilirken 3 kredi),Yabancı Dil II (3 kredi) dersi bahar döneminde verilmektedir. Bu dersi alan ve takip eden öğrencilerimiz Bahar Döneminin sonunda “Pre-Intermediate” seviyesine ulaşmış olurlar.

 Yabancı Dil Dersine nasıl katılabiliriz?

Öğrencilerimiz kendi fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının belirlediği gün ve saatte eogren.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenci otomasyon sisteminde kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleriyleinteraktif eğitim içeriğine erişim sağlayabilirler. Dersler, yüksekokulumuz Öğretim Görevlileri tarafından canlı ders yoluyla yürütülmektedir. Öğrencilerimiz dersin sorumlusu öğretim görevlisini görüp duyabilmekte ve derse board (mesaj) yoluyla katılabilmektedir. Sisteme kaydedilen ders kayıtları sınırlama olmaksızın tekrar izlenebilir. Bunun dışında canlı ders yoluyla verilen ders kaydı indirilemezken; sistem içine yüklenen (satışı olmayan) ders kitabı (e-book) olarak kullanılan ders materyali ve dersin “Powerpoint sunum” versiyonu indirilebilir. Öğrencilerimiz dersin sorumlusu öğretim görevlimizle belirlenen danışmanlık saatlerinde yüz yüze görüşme yapabilir.

 Yabancı Dil Dersine katılım zorunlu mudur?

Bu derste, öğrencilerimizin öğrenim gördükleri bölümlerde olduğu gibi katılım (yoklama alma) zorunlu değildir. Ancak öğrencilerimizin, toplamda 28 hafta (ders) olarak verilecek olan İngilizce dersi sınavlarında başarılı olmak ve kişisel gelişimleri için animasyon ve seslendirmelerle renklendirilip günlük hayata uyarlanan bu derse katılım göstermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.

 Dersler ne zaman başlar?

Derslerimiz Akademik Takvimde belirtilen dönemin başlangıç tarihinde başlar ve dönem sonu tarihine kadar devam eder. Her bir dönem 14 hafta (ders) olarak planlanır. Öğrencilerimiz ders günü ve saatini öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu web sitelerinden ya da panolardan öğrenebilirler.

 Yabancı Dil Dersi sınavları

Yabancı Dil dersini alan öğrencilerimiz, her dönem bir vize ve bir final olmak üzere (%40 vize + %60 final) iki sınava girer. Sınav tarih ve saatleri, öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu web sitelerinde yayınlanır; panolarda ilan edilir. Sınavlar öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları dersliklerinde yapılır. Sınav içeriği ve şekli ilgili öğretim görevlisi tarafından ders materyali baz alınarak belirlenir. 

Yabancı Dil Dersinden nasıl muaf olabilirim?

Yabancı Dil Derslerinden muafiyet hakkı yalnızca üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere*tanınmaktadır.

 Muaf olmak için;

Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarına girerek 100 üzerinden 50 puan almak,

Ulusal/uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarını ya da daha önce öğrenim gördükleri bir yükseköğretim kurumundan aldıkları, bu derslerden başarılı olduklarını gösteren transkripti (not dökümü) bir dilekçe ekinde Yüksekokulumuz Öğrenci Bürosuna vermeleri yeterlidir.

Bu derslerden başarısız olarak ders tekrarı yapan öğrencilerimizin tekrar muafiyet sınavına girme hakları bulunmamaktadır.

*Yabancı Uyruklu öğrenciler bu derslerden muaftır.