Ek Madde 1 ( Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş) ile Üniversitemize Başvuru Yapacak Adaylar için Önemli Duyuru

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Madde 1 uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanı ile Üniversitemize Yatay Geçiş için başvuru yapan adayların tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş yapmak için aşağıdaki koşullardan birisini yerine getirmiş olması gerekir:


* Daha önce eğitim gördüğü Devlet Üniversitesinde zorunlu hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak),

* Hazırlık sınıfı okumayanların ise İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan veya muadili puanı almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi gerekir. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından muaf olmak isteyen adayların geçerli Yabancı Dil puanını gösterir belgeyi en geç 26 Ağustos 2019 tarihine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmesi gerekmektedir. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı 27 Ağustos 2019 Salı günü saat 10.00’da Yabancı Diller Yüksekokulu Süleymaniye binasında yapılacaktır.

Sınavda başarısız oldukları veya sınava girmedikleri takdirde bu öğrencilerin daha önce geldiği üniversitede aldığı hazırlık eğitimi var ise bu eğitim süresi dahil en fazla 4 yarıyıl hazırlık okuma hakkı vardır. Bu sürenin tamamını daha önce eğitim gördüğü üniversitede tamamlayarak başarısız olmuş öğrencinin üniversitemizde hazırlık okuma hakkı yoktur.