Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan ve Türkçe Öğretim Yapan Programa Yerleşen Öğrenciler İçin Yabancı Dil I-II Muafiyet Sınavı

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında başarısız olan ve Türkçe öğretim yapan programa yerleşen öğrenciler için  Zorunlu / Kredili Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı 15 Aralık 2020 tarihinde Saat 10:00'da Yüksekokulumuz tarafından çevrimiçi (online) yapılacaktır. 

Zorunlu Yabancı Dil I-II  (İngilizce) derslerinden muaf olabilmek için sahip olunan yabancı dil belge/sertifikalarının 15 Aralık 2020 tarihine kadar Yüksekokulumuz öğrenci işleri bürosuna elden ya da lang@istanbul.edu.tr adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu öğrenciler için belgeler ile muaf olma koşulları şu şekildedir:

  • Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası/ Ulusal Sınav Belgeleri 

  • Daha önce başka bir Yükseköğretim kurumunda söz konusu derslerde başarılı olunduğunun belgeleri 

BELGELERİN MUAFİYET BAŞVURUSU OLARAK KABUL EDİLME DURUMUNU TAKİP EDİNİZ. BELGESİ UYGUN GÖRÜLMEYİP MUAF EDİLMEYEN ÖĞRENCİLERİN YETERLİK SINAVINA KATILMASI GEREKMEKTEDİR! 

Sınav Yönergesi için tıklayınız.